Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej

Dane wejściowe


Cecha Wartość Jednostka Uwagi
Powierzchnia czynna paneli PV [m2]
Sprawność pojedynczego panelu PV [%]
Liczba budynków [szt.]
Przewidywany uzysk [kWh/kWp]
Odchylenie instalacji od kierunku południowego [0..90 st.] [stopnie]
Nachylenie modułów (w stosunku do poziomu) [0 ..70 st.] [stopnie]
Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]
Udział zużycia energii w dzień [%]
Udział zużycia energii w nocy [%]
Cena sprzedaży energii (małe i duże instalacje) [EUR/kWh] Wartość nie dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 40 kWp)
Cena sprzedaży energii (mikroinstalacje) [EUR/kWh] Dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych (wartość odpowiada 80% ceny rynkowej energii elektrycznej)
Cena zakupu energii (taryfa dzienna) [EUR/kWh]
Cena zakupu energii (taryfa nocna) [EUR/kWh]
Udział zużycia energii PV w dzień [%]
Udział zużycia energii PV w nocy [%]
Roczny wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej [%]
Pozostałe koszty inwestycji (zakup ziemi, budowa linii energetycznej, transformatora, przyłącze, itp.) [EUR]
Koszty roczne (podatki, koszt najmu, koszt kredytu, koszt ubezpieczenia, koszt serwisu) [EUR]
Wielkość zewnętrznego dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznej [%]
Jakość zestawu fotowoltaicznego (moduły i inwertery)

Rodzaj instalacji

Rodzaj modułu fotowoltaicznego

Typ instalacji (uwaga: typ musi być wybrany !)
Instalacja on-line
Instalacja off-line
Wyposażenie dodatkowe
System nadzoru pracy instalacji
System monitoringu
Ogrodzenie
System akumulacji energii elektrycznej

Copyrights : PRO-SUN   © 2013